Privacystatement RoseLicious

RoseLicious (onderdeel van lieswouters.com), Is gevestigd op het Hof Van Duyse 2, 9170 Sint-Gillis-Waas, België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: RoseLicious Hof Van Duyse 2 9170 Sint-Gillis-Waas hello@rose-a-licious.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

RoseLicious verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in mailverkeer/ correspondentie.
 • Gegevens over jou activiteiten op onze site.

Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Wij verwerken jou gegevens met als doel:
 • Betaling afhandelen
 • Verzenden van nieuwsbrief of reclame
 • informeren
 • Account aan te maken
 • Goederen en/ of diensten af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

RoseLicious is niet verantwoordelijk voor geautomatiseerde cyber aanvallen of de intentie van een persoon om deze gegevens te ontvreemden. Wij doen er echter wel alles aan deze gegevens veilig te bewaren en deze niet vrij te geven.

Tijdsduur gegevens verwerking

Wij bewaren deze gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het uitvoeren van leveringen en andere processen. Accountgegevens bewaren wij zo lang als nodig, dit kan je zelf verwijderen door je account te laten verwijderen. Wens je dit te doen? Neem dan contact op met hello@rose-a-licious.be.

Delen van persoonsgegevens met derden

RoseLicious verkoopt deze gegevens niet aan derden en deze gegevens worden enkel doorgegeven als dit noodzakelijk is om een overeenkomst te laten uitvoeren of te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een veiligheidsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt ten allen tijde het recht om deze persoongegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Dit kan je zelf doen via je account of kan je vragen via hello@rose-a-licious.be. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar hello@rose-a-licious.be. Gelieve hierbij een kopie van je identiteitskaart mee te sturen om er zeker van te zijn dat deze aanvraag door jou persoonlijk uitgevoerd wordt. Wij reageren hier zo spoedig als mogelijk op.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

RoseLicious neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via hello@rose-a-licious.be