Disclaimer

Disclaimer voor RoseLicious

RoseLicious is een onderdeel van LiesWouters (BE0847.489.592).

Beperkte aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten of onvolledige/ onjuiste informatie op deze website. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De materialen aangeboden op deze website mogen wijzigen zonder voorafgaande melding. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van deze fouten geen aansprakelijkheid eisen. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan RoseLicious nooit aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij RoseLicious en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van RoseLicious, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.